Mellifera e. V. – Centrum voor ecologische bijenteelt

Fascinating topics in the beekeeping center Fischermühle

Mellifera e.V. is een onafhankelijke niet-commerciële organisatie

Het centrum ontwikkelt sinds 1985 duurzame ecologische concepten voor imkers. Door middel van onderzoeken, seminars en publicaties geeft Mellifera e.V. impulsen aan de discussie over de verzorging van de bijen, het bijenhouden en hoe om te gaan met ziekten. Voor onderzoek en opleiding heeft Mellifera e.V. de beschikking over de “Imkerei Fischermühle” met ca. 150 volken. Belangstellenden krijgen voorlichting over de fascinerende wereld van de bij. Ze worden geïnformeerd over de gevaren die de bijen bedreigen. Daarnaast wordt het politiekpublieke debat aangegaan over de toekomst van de imkerij.

Wereldwijd bevind de bijenhouderij zich in een bestaanscrisis die gemaskeerd wordt doordat men gebruik maakt van geneesmiddelen en het bijvoeren van suiker. De oorzaken zijn divers. Zonder de maatregelen van de imker zouden de meeste volken sterven. In het wild levende volken in Duitsland overleven niet meer. Veel andere insecten die zorgen voor bestuiving worden ook in hun bestaan bedreigd of zijn reeds uitgestorven. Tegenwoordig is bijen houden een uitdaging geworden, die in velerlei opzicht het uiterste van de imker vraagt.

Ook de gebruikelijke maatregelen van de imker zijn vaak een belasting voor de bijen. Het gaat Mellifera e.V. om een manier van bijen houden die past bij het wezen van de bij, niet alleen maar om een ecologische bestrijding van de ziekten. Een totaal perspectief, dicht bij de bij, praktische concepten en wetenschappelijke onderzoek worden geïntegreerd. Mellifera e.V. biedt een forum voor ontmoeting, ondogmatische uitwisseling van ervaringen, en beroepsmatige bijscholing. Mellifera e.V. maakt deel uit van een netwerk waarin de partners zich bezighouden met bijen en andere bloembestuivende insecten.

Een weg terug naar “de goede oude tijd” is er niet. Een zo breed mogelijke samenwerking van alle maatschappelijke krachten en een gemeenschappelijke verantwoording voor de bijen is noodzakelijk. Doe mee, u bent van harte welkom mee te werken.

Projecten

Tot nu toe is Mellifera e.V. vooral werkzaam in het Duitstalige deel van Europa. We hebben een reeks projecten geïnitieerd.
Zoals:


Zurück

Newsletter

Spenden
Mitglied werden